Welkom

GF Bouw is gespecialiceerd in aanbouwen, dakkapellen en verbouwingen.

We doen het goed of we doen het niet. Kwaliteit is de leidraad waarlangs GF Bouw opereert. We opereren als hoofdaannemer en hebben vrijwel alle disciplines in huis. Dit variëert van metselen, timmeren, steigerbouwen.

Gevolg van deze aanpak is een nauwgezette kostenbeheersing waardoor binnen de gestelde budgetten wordt geopereerd. Door de grote know-how en ervaring van het personeel worden tijdens het bouwproces, daar waar mogelijk, kostenbesparingen gerealiseerd zonder hierbij voorbij te gaan aan kwaliteitseisen.

Deze gedegen werkwijze heeft in de loop der jaren geresulteerd in een zeer stabiele orderportefeuille. Alhoewel wij een groot aantal disciplines in eigen huis hebben, blijven er specifieke werkzaamheden waarvoor een beroep wordt gedaan op externe partners. Zo onderhouden we uitstekende contacten met architecten, constructeurs, installateurs, schildersbedrijven en andere onderaannemers.

Bel ons of neem contact met ons op,
Gaston Fleuren